Online školení ECHA k integraci SPC do IUCLID

Vytvořeno: 29. 9. 2023 Poslední aktualizace: 8. 10. 2023

Evropská agentura pro chemické látky plánuje pro účely podávání žádostí o povolení biocidních přípravků zrušit dosavadní IT nástroj SPC editor. Funkce SPC editoru bude nově integrována do nástroje IUCLID. Plánovaný přechod z SPC editoru na IUCLID je plánován v průběhu posledního kvartálu tohoto roku.

Ministerstvo zdravotnictví proto doporučuje všem žadatelům, aby se zúčastnili online školení Evropské agentury pro chemické látky, které se uskuteční dne 24.10.2023 od 9:30 do 15 hodin Helsinského času.

Registrace je otevřená do 6.10.2023.

Více informací o plánovaném školení, včetně odkazu na registraci naleznete na níže uvedeném odkazu.

Online training session SPC-IUCLID for industry users