Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Výzva ke spolupráci na ověření metodiky externího hodnocení kvality služby MSPP

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje výzvu ke spolupráci na ověření metodiky externího hodnocení služeb MSPP, která vzniká v rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče. Pilotní ověření […]

21. 12. 2021 Celý článek »

Hodnocení kvality mobilních hospiců v projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

S dynamickým růstem počtu týmů mobilní specializované paliativní péče v České republice souvisí také potřeba zajištění kvalitního profesního rozvoje těchto organizací. V porovnání let 2018 a 2020 se počet pacientů, […]

21. 10. 2021 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačního programu na podporu MSPP – prodloužení výjimek k realizaci pilotních provozů

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje prodloužení platnosti výjimek upravujících pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačního programu v době nepříznivé epidemiologické situace až do 30. 6. 2021.  

18. 12. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačního programu na podporu MSPP k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nepříznivé epidemiologické situace

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačního programu v době nepříznivé epidemiologické situace zejména v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných […]

26. 10. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace – účinnost výjimek upravujících realizaci aktivit a způsobilost výdajů byla posunuta do 30. 6. 2020

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje účinnost výjimek upravujících pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na mimořádnou situaci způsobenou onemocněním COVID-19   PŘÍLOHY: Výjimky pro nouzový stav – MSPP_v2

15. 5. 2020 Celý článek »

Informace pro příjemce dotace v rámci dotačního programu na podporu domácí paliativní péče k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době mimořádné situace způsobené nemocí COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem […]

17. 4. 2020 Celý článek »

Pozvánka na odborný seminář k poskytování mobilní specializované paliativní péče a řízení organizace

  Ministerstvo zdravotnictví ve dnech 26. – 27. 3. 2020 pořádá 1. a 2. odborný seminář k poskytování mobilní specializované paliativní péče a řízení organizace. Semináře se budou konat na Ministerstvu zdravotnictví. […]

2. 3. 2020 Celý článek »

Spuštění webových stránek projektů na podporu paliativní péče

V rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277 a projektu Podpora paliativní péče- zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní […]

19. 11. 2019 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví schválilo devět dotací na podporu mobilní specializované paliativní péče

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem devět žádostí o dotaci na podporu mobilní specializované paliativní péče v celkové částce 41 milionů Kč.

18. 7. 2019 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče

Cílem programu je zlepšit v deseti vybraných regionech přístup osob žijících s nevyléčitelnou nemocí ke kvalitní multidisciplinární péči a paliativní medicíně v domácím prostředí.

27. 3. 2019 Celý článek »