Informace pro příjemce dotace v rámci dotačního programu na podporu domácí paliativní péče k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době mimořádné situace způsobené nemocí COVID-19

Vytvořeno: 17. 4. 2020 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. 

 

Přílohy