Pozvánka na odborný seminář k poskytování mobilní specializované paliativní péče a řízení organizace

Vytvořeno: 2. 3. 2020 Poslední aktualizace: 14. 7. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví ve dnech 26. – 27. 3. 2020 pořádá 1. a 2. odborný seminář k poskytování mobilní specializované paliativní péče a řízení organizace.

Semináře se budou konat na Ministerstvu zdravotnictví. Vstup na semináře je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu je nutná registrace pro oba dny na e-mail: paliativa2@mzcr.cz. O Vaší registraci budete vyrozuměni e-mailem.

Semináře jsou realizovány v rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214. Tento projekt je podpořen v Operačním programu Zaměstnanost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.
 


Zrušení seminářů k mobilní specializované paliativní péči ve dnech 26. a 27. 3. 2020 

V důsledku vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 12. 3. 2020 v souvislosti šířením koronaviru SARS-CoV-2 se ruší 1. a 2. seminář k MSPP a řízení organizace, které se měly uskutečnit ve dnech 26. – 27. 3. 2020 na Ministerstvu zdravotnictví. O náhradním termínu budeme informovat prostřednictvím webových stránek.

Přílohy