Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Vytvořeno: 8. 3. 2016 Poslední aktualizace: 5. 8. 2020

 

Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je nástrojem managementu pro nezávislé posuzování jakéhokoliv určeného procesu nebo jakékoliv činnosti uvnitř organizace. Tento proces sebehodnocení přispívá k hodnocení efektivnosti a účinnosti organizace, poskytuje nezávislý nástroj pro získávání informací a důkazů o plnění existujících a vedením definovaných požadavků v oblasti kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb.

Plánování interního hodnocení má být pružné, aby umožnilo zdravotnickému zařízení na základě zjištění a objektivních důkazů získaných v průběhu hodnocení zajistit včas potřebné změny v řízení a organizaci, které jsou pro poskytovatele zdravotních služeb důležité pro plánování svých dalších aktivit a činností.

Při tvorbě plánů interních hodnocení kvality a bezpečí se mají uplatňovat nejen příslušné vstupy od organizačních jednotek, příp. auditovaných odborných či řídících oblastí, které mají být podrobeny internímu hodnocení, ale rovněž také i relevantní vstupy od dalších zainteresovaných stran, tj. spolupracujících či navazujících organizačních jednotek a jejich výkonů.

Předkládání zpráv z interního hodnocení kvality a bezpečí managementu zdravotnického zařízení má význam nejen z těch auditovaných oblastí, které je třeba zlepšit, ale i z těch oblastí, které jsou na vynikající úrovni. Zde má pak management příležitost k oficiálnímu uznání kvalitní práce a tím i motivování svých zaměstnanců.