Seznam oprávněných osob

Vytvořeno: 13. 9. 2019 Poslední aktualizace: 13. 4. 2023

Ustanovení § 98 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“), zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) udělovat oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (dále jen „oprávnění“).

Toto oprávnění může získat pouze právnická či podnikající fyzická osoba, která splní zákonné požadavky uvedené v § 98, 99 zákona č. 372/2011 Sb. a v prováděcí vyhlášce č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Následně se osoba uznaná jako oprávněná k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb zavazuje k plnění § 101, 104 až 106 zákona č. 372/2011 Sb.

Dle § 100 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. je ministerstvo povinno seznam těchto osob oprávněných k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb zveřejňovat

 

1. Spojená akreditační komise, o.p.s.

Dne 20. 6. 2012 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti Spojená akreditační komise, o.p.s. se sídlem Praha 6 – Střešovice, Nad Panenskou 4/164, PSČ: 160 00, IČO: 284 88 946, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 21. 6. 2012.

 

2. e-ISO, a.s.

Dne 28. 8. 2012 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti e-ISO, a.s. se sídlem Praha 5 – Košíře, Pod Klamovkou 1268/3, PSČ: 150 00, IČO: 264 49 676, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 31. 8. 2012.

 

3. Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o.

Dne 16. 10. 2012 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. se sídlem Hněvotín 530, PSČ: 783 47, IČO: 294 46 520, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 16. 10. 2012.

 

4. T Cert, s.r.o.

Dne 27. 6. 2013 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti T Cert, s.r.o. se sídlem Praha 6, Evropská 846/176a, PSČ: 160 00, IČO: 267 47 910, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 10. 7. 2013.

 

5.  EURO CERT CZ, a.s.

Dne 9. 9. 2013 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti EURO CERT CZ, a.s. se sídlem Roztoky, Lidická 531, okres Praha – západ, PSČ: 252 63, IČO: 266 99 117, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 2. 10. 2013.

 

6. MUDr. Zdeněk Machálek

Dne 28. 4. 2014 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž MUDr. Zdeňkovi Machálkovi se sídlem Kalvodova 305/39, Jeseník, PSČ: 790 01, IČO: 012 780 88, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové následné péče, pro druh zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb.: léčebně rehabilitační péče.

Rozhodnutí nabylo právní moci 19. 5. 2014.

 

7.  LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Dne 14. 9. 2015 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti LL-C (Certification) Czech Republic a.s. se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ: 186 00, IČO: 271 18 339, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 1. 10. 2015.

 

 
Dne 21. 9. 2015 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. se sídlem Thákurova 531/4, Dejvice, Praha 6, PSČ: 160 00,  IČO: 024 85 818, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci 7. 10. 2015

 

Na základě správního řízení z moci úřední bylo ke dni 4. 7. 2021 odejmuto oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče společnosti CZECH QUALITY UNION s.r.o., IČO: 060 10 831.