Protikorupční strategie

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří

12. 2. 2024 Celý článek »

Podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů – vnitřní oznamovací systém Ministerstva zdravotnictví

S účinností zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů mají veřejnoprávní subjekty povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, který musí zajistit bezpečné podání oznámení a chránit identitu oznamovatelů možného protiprávního jednání. V Ministerstvu […]

26. 10. 2023 Celý článek »

Sektorová analýza korupce ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo v návaznosti na Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v návaznosti na Akční plán boje s korupcí pro rok 2019 tuto Sektorovou analýzu […]

5. 8. 2020 Celý článek »

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky

7. 5. 2019 Celý článek »