Podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů – vnitřní oznamovací systém Ministerstva zdravotnictví

Vytvořeno: 26. 10. 2023 Poslední aktualizace: 26. 10. 2023

S účinností zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů mají veřejnoprávní subjekty povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, který musí zajistit bezpečné podání oznámení a chránit identitu oznamovatelů možného protiprávního jednání. V Ministerstvu zdravotnictví vnitřní oznamovací systém upravuje Společný řídící akt č. 10/2023/SŘA, kterým se stanovují způsoby a postupy řešení oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Oznámení je informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Ministerstvu zdravotnictví u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti dle § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Za oznámení se považuje podání, které má znaky uvedené v čl. 3 Společného řídícího aktu č. 10/2023/SŘA, kterým se stanovují způsoby a postupy řešení oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Oznámení lze učinit prostřednictvím:

  • E-mailu: oznameni@mzcr.cz.
  • Schránek pro příjem listinných oznámení, které jsou umístěny mimo dosah bezpečnostních kamer. Jedna schránka se nachází v přízemí budovy ministerstva, před kanceláří č. 192. Druhá schránka je umístěna na budově ministerstva v ulici Na Moráni.  
  • Telefonních linek na příslušné osoby (viz níže).

Funkci příslušné osoby zastávají:

  • Mgr. Mária Jurečko, MBA (tel.: 224 972 665)
  • JUDr. Jitka Bartošová (tel.: 224 972 283)

Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného v rámci Ministerstva spravedlnosti. Prostřednictvím tohoto externího oznamovacího systému mohou oznamovatelé činit oznámení bez toho, aniž by se nejprve obrátili na vnitřní oznamovací systém. Ministerstvo spravedlnosti současně poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou činnost ve věcech týkajících se ochrany oznamovatelů. 

Přílohy