Sektorová analýza korupce ve zdravotnictví

Vytvořeno: 5. 8. 2020 Poslední aktualizace: 5. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo v návaznosti na Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a v návaznosti na Akční plán boje s korupcí pro rok 2019 tuto Sektorovou analýzu korupce ve zdravotnictví.
Analýza vychází z obecného pojetí korupce, které se týká také etické roviny a zahrnuje i problematiku střetu zájmu, klientelismu, atd. Řeší tedy nejen otázku legality, ale také
legitimity. Cílem sektorové analýzy je identifikovat zjevná i potenciální korupční rizika v oblasti zdravotnictví a navrhnout k nim systémová protikorupční opatření. Zdravotnictví v České republice, podobně jako v jiných zemích, je jedním z nejnáchylnějších sektorů v oblasti korupce. Značný objem přerozdělovaných finančních prostředků, velký počet participujících subjektů, netransparentnost a informační asymetrie jsou důvody, které mohou vést k manipulaci, nekalému ovlivňování, zneužívání a v neposlední řadě ke korupci.

 

Přílohy