Zveřejnění nejčastějších dotazů týkajících se přípravy žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat

Vytvořeno: 21. 11. 2014 Poslední aktualizace: 21. 11. 2014

V sekci Dokumenty byly zveřejněny nejčastější dotazy a nejasnosti vznikající při tvorbě projektových záměrů a přípravě žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat.

Dotazy naleznete zde.