Zveřejnění čtvrté verze Příručky pro žadatele a příjemce – Fond pro bilaterální spolupráci

Vytvořeno: 16. 6. 2014 Poslední aktualizace: 16. 6. 2014

Oznamujeme, že byla zveřejněna čtvrtá verze Příručky pro žadatele a příjemce v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Novou Příručku s aktuálními informacemi naleznete zde.