Změna zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která vstoupila v platnost k 1.1.2010

Vytvořeno: 4. 1. 2010 Poslední aktualizace: 4. 1. 2010

V souvislosti s realizací projektů financovaných v rámci Integrovaného operačního programu upozorňujeme na změnu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která vstoupila v platnost k 1.1.2010.


Pro přípravu textu zadávacích podmínek jsou důležité změny uvedené v Příloze 1. Jedná se pouze základní přehled změn v zákoně, které jsou podstatné přímo pro průběh zadávacího řízení. Podstatný obrat ve znění nastal zejména v částech týkajících se především dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Doporučujeme tedy novou platnou podobu řádně prostudovat, neboť je nutné při zadávání veřejných zakázek v rámci projektů podpořených v rámci oblasti intervence 3.2 IOP postupovat v souladu se zákonem.

Přílohy