Změna termínu konání semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat

Vytvořeno: 23. 10. 2014 Poslední aktualizace: 23. 10. 2014

Z organizačních důvodů byl změněn termín konání semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a  pro Aktivitu II. Péče o děti v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014. Seminář konaný v Olomouci se uskuteční 7. listopadu 2014 od 9:30.

Seminář konaný v Praze na Ministerstvu zdravotnictví se uskuteční v původním termínu 30. října 2014 od 10:00.