Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022

Vytvořeno: 3. 9. 2021 Poslední aktualizace: 3. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022.

Žádosti o dotaci lze podávat od 3. září do 3. října 2021 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Přílohy