Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Informace k auditu

U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč (na projekt), je příjemce povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (audit) ke každému podpořenému projektu v rámci Programu […]

15. 2. 2023 Celý článek »

Informace k revizní zprávě

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 v Programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022 je každý příjemce neinvestiční […]

15. 2. 2023 Celý článek »

Informace k finančnímu vypořádání

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče je […]

27. 12. 2022 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022 je příjemce dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. února 2023 prostřednictvím […]

22. 12. 2022 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

11. 4. 2022 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

13. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022. Žádosti o dotaci […]

3. 9. 2021 Celý článek »