Výzva k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu projektů do Fondu pro bilaterální spolupráci v rámci Programu CZ11 financovaného z Norských fondů 2009-2014

Vytvořeno: 3. 4. 2014 Poslední aktualizace: 3. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 3. 4. 2014 výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu projektů do Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, OPATŘENÍ A, v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009-2014. Výzva je zaměřena na hledání partnerů pro přípravu a realizaci projektů, které budou realizovány v rámci plánovaných otevřených výzev č. 1 a č. 2 a výzvy pro Malá grantová schémata 1 a 2.

Bližší informace naleznete zde .