Výzva k předkládání žádosti o grant sub-projektů do malého grantového schématu pro Aktivitu II. Péče o děti

Vytvořeno: 27. 10. 2014 Poslední aktualizace: 27. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malých grantových schémat (MGS) v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaných z Norských fondů 2009 – 2014 vyhlásilo dne 15. října 2014 výzvy k předkládání žádostí o grant na sub-projekty.  Žádosti je možné předkládat do MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a MGS pro Aktivitu II. Péče o děti.

Alokovaná částka pro výzvu pro Aktivitu I. Psychiatrická péče je 40 604 837 Kč, tj. 1 532 258 EUR. Celková alokace je indikativně rozdělena do tří sub-aktivit:

Alokace pro sub-aktivitu Prevence dětských úrazů: 13 534 945 Kč, tj. 510 852 EUR;

Alokace pro sub-aktivitu Sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku: 13 534 946 Kč, tj. 510 853 EUR;

Alokace pro sub-aktivitu Vzácné choroby: 13 534 946 Kč, tj. 510 853 EUR.

Cílem MGS pro Aktivitu II. Péče o děti je podpora činnosti nestátních neziskových organizací ve vybraných oblastech preventivních aktivit zaměřených na dětskou populaci ve vybraných oblastech.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti prevence dětských úrazů;
  • nestátní neziskové organizace, které působí v relevantní oblasti prevence následků onemocnění a chorob v dětském věku;
  • nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti péče o pacienty se vzácným onemocněním;
  • nestátní neziskové organizace, které napomáhají včasnému záchytu těchto onemocnění a informovanosti o těchto onemocněních.

Podmínkou oprávněnosti je min. půl roční historie činnosti v daném oboru.

Každý žadatel může podat maximálně 2 žádosti (ze stejné sub-aktivity, nebo rozdílných sub-aktivit).

Žádosti je možné doručit do 15. 12. 2014 do 16:00 osobně nebo poštou na adresu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dokumenty k výzvě a bližší informace naleznete zde.