Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2021 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2021 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Vytvořeno: 18. 12. 2020 Poslední aktualizace: 31. 3. 2021

UPOZORNĚNÍ – posun termínů souvisejících s hodnocením formálních náležitostí Žádostí o rezidenční místo, dotační program č. 2

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví aktualizaci Metodiky pro žadatele a výzvy k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2021, program č. 2, která se týká posunu termínů souvisejících s hodnocením formálních náležitostí Žádostí. Změny se týkají kapitol 6.1 Zveřejnění výsledků hodnocení formálních náležitostí a 12. Časový průběh.

Konkrétně se jedná o následující body:

  • zveřejnění seznamu vyloučených Žádostí pro formální nedostatky – posun termínu z 9. 4. 2021 na 16. 4. 2021
  • lhůta pro podání námitek (do 5 pracovních dnů) – posun termínu z 16. 4. 2021 na 23. 4. 2021

Uvedené změny jsou v metodice označeny žlutou barvou.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla:

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci a Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2021, včetně výše dotace pro rok 2021 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2021. 

Upozornění: v případě vyplňování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo v oboru pediatrie upozorňujeme na to, že v záložce nazvané Informace o žadateli se v okénku nazvaném Maximální výše dotace pro daný obor vyplňuje výše dotace pro Pediatrii II, tj. 2 430 000 Kč. O skutečné výši poskytnuté dotace, tj. zda bude poskytnuto 2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč, bude rozhodnuto až po výběru rezidenta podle jeho vzdělávacího plánu, tj. zda se zaváže absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (část I. písm. e).

Text výzvy a metodik je obsažen v přílohách.

Přílohy