Výsledky výběrové komise pro 8. výzvu IOP

Vytvořeno: 20. 12. 2011 Poslední aktualizace: 20. 12. 2011

 Dne 30. 11. 2011 zasedala Výběrová komise pro 8. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO.

Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 8. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.
 
Výběrová komise pro 8. výzvu doporučila k financování všech 31 projektů v celkové výši 1 059 680 745,40  Kč. Seznam doporučených projektů k financování pro 8. výzvu naleznete zde.