Vypořádání námitek RM 2016 – LÉKAŘSKÉ OBORY

Vytvořeno: 29. 4. 2016 Poslední aktualizace: 29. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky byly předloženy s opravou, doplněním chybějících náležitostí, nebo vysvětlením nesrovnalostí v žádosti o rezidenční místo.
 
V příloze naleznete tabulku se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tato tabulka je doplněna o následně zaslané a vypořádané námitky.
 

Přílohy