RM 2016

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2016

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. (dále jen […]

21. 12. 2016 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2016, Závěrečná zpráva

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné
a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa“

13. 12. 2016 Celý článek »

Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, chirurgie, vnitřní lékařství, radiologie a zobrazovací metody a neurologie

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, ze v červnu 2016 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2016 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru vnitřní lékařství, […]

10. 11. 2016 Celý článek »

Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, chirurgie, vnitřní lékařství, radiologie a zobrazovací metody a neurologie

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, ze v červnu 2016 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2016 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru vnitřní lékařství, […]

24. 10. 2016 Celý článek »

Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oboru Všeobecné praktické lékařství

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, ze v červnu 2016 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2016 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické […]

24. 10. 2016 Celý článek »

Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oboru Všeobecné praktické lékařství

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, ze v červnu 2016 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2016 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické […]

5. 9. 2016 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2016 v Programu č. 2

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2016 v Programu č. 2

31. 8. 2016 Celý článek »

Seznam šablon lékařských vzdělávacích programů pro Program č. 2

Šablony vzdělávacích programů pro dotační program Rezidenční místa 2016 pro lékaře – program č. 2

2. 8. 2016 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

21. 7. 2016 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2016

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2016 v Programu č. 2

15. 7. 2016 Celý článek »