Vypořádání námitek RM 2015 – LÉKAŘSKÉ OBORY

Vytvořeno: 30. 4. 2015 Poslední aktualizace: 30. 4. 2015

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky byly předloženy v řádném termínu s opravou, doplněním chybějících náležitostí, nebo vysvětlením nesrovnalostí v žádosti o rezidenční místo.

Přehledovou tabulku se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti, naleznete v příloze. Tato tabulka je doplněna o následně zaslané a vypořádané námitky.

Přílohy