RM 2015

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2015

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VLP MZ.

18. 12. 2015 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2015, Závěrečná zpráva

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa“

18. 12. 2015 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015 v Programu č. 2

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2015 v Programu č. 2

3. 9. 2015 Celý článek »

Seznam šablon lékařských vzdělávacích programů pro Program č. 2

Šablony vzdělávacích programů pro dotační program Rezidenční místa 2015 pro lékaře – program č. 2

20. 8. 2015 Celý článek »

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

19. 8. 2015 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

16. 7. 2015 Celý článek »

Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2015 v Programu č. 2.

29. 6. 2015 Celý článek »

Informace k výběrovému řízení – RM 2015

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo se dále řídí zákonem č. 95/2004 Sb.

16. 6. 2015 Celý článek »

Vypořádání námitek RM 2015 – LÉKAŘSKÉ OBORY

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2015 – LÉKAŘSKÉ OBORY

30. 4. 2015 Celý článek »

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2015

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2015 dle zákona č. 95/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj. např.: […]

3. 4. 2015 Celý článek »