Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhláška a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vytvořeno: 28. 7. 2016 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Ministerstvo zdravotnictví zmocněné ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. vydává vyhlášku  č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení ohlásit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví,  a to prostřednictvím níže uvedeného formuláře „Vyhlášení výběrového řízení“,

Proto, aby byla informace o vyhlášeném výběrovém řízení co nejdříve zpřístupněna všem uchazečům o rezidenční místo, doporučuje se také zaslat nepodepsaný vyplněný excelový soubor (Vyhlášení výběrového řízení.xlsx) obratem na email: Martina.Venhauerova@mzcr.cz

Ostatní přiložené formuláře (přílohy 3,4,5) se nezasílají na Ministerstvo zdravotnictví, slouží poskytovateli zdravotních služeb nebo krajské hygienické stanici při procesu výběru rezidenta, který je eviduje nejméně po dobu trvání specializačního vzdělávání všech rezidentů příslušného výběrového řízení (§8; 186/2009 Sb.).

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2

Odbor ONP – Výběrové řízení RM

Přílohy