Vyhlášení II. kola výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2022

Vytvořeno: 15. 6. 2022 Poslední aktualizace: 7. 11. 2022

V souladu s § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice zopakuje výběrové řízení, pokud žádný účastník specializačního vzdělávání neprojeví zájem o schválené rezidenční místo v I. kole výběrového řízení.

Oznámení o vyhlášení II. kola výběrového řízení zasílejte emailem na Martin.Pavlica@mzcr.cz a následně poštou nebo DS na Ministerstvo zdravotnictví.

 

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví průběžně aktualizovat.

 

Po úspěšném výběrovém řízení, zašlete vyplněný formulář obsahující informace o vybraném rezidentovi datovou schránkou: cf2uiwg

 

 

V případě dotazů ohledně vybraného rezidenta kontaktujte administrátora (IPVZ):

Lucie Votrubová

email: votrubova@ipvz.cz
tel.:
 271 019 563

Nela Regentová

email: regentova@ipvz.cz
tel.: 271 019 408

Přílohy