Vyhlášení Doplňkové výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci malých grantových schémat Programu CZ11

Vytvořeno: 23. 9. 2015 Poslední aktualizace: 23. 9. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malých grantových schémat v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ vyhlásilo dne 23. září 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity. Žádosti lze podávat do Aktivity I. „Psychiatrická péče‘“ a do Aktivity II. „Péče o děti“.

Oprávněnými žadateli jsou výhradně příjemci grantu sub-projektů v Programu CZ11 podpořených ve výzvě pro malá grantová schémata, která byla vyhlášena 15. 10. 2014.

Uzávěrka pro předkládání žádostí je 2. listopadu 2015 v 15:00 hod.

Více informací o výzvě naleznete v přiložených dokumentech.

Přílohy