Věstník č. 11/2021

Vytvořeno: 24. 9. 2021 Poslední aktualizace: 24. 9. 2021

Obsah Věstníku č. 11/2021

1. OZNÁMENÍ o vydání Českého lékopisu 2017 – Doplňku 2021 
2. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO NÁSTAVBOVÉ OBORY LÉKAŘŮ ALGEZIOLOGIE, DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE,  GERONTOPSYCHIATRIE, KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE, PALIATIVNÍ MEDICÍNA A TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ 
2a. Vzdělávací program nástavbového oboru ALGEZIOLOGIE
2b. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE
2c. Vzdělávací program nástavbového oboru GERONTOPSYCHIATRIE
2d. Vzdělávací program nástavbového oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
2e. Vzdělávací program nástavbového oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA
2f. Vzdělávací program nástavbového oboru TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?