Upozornění pro příjemce v rámci 8. výzvy – možnost měnit výši rozpočtových položek

Vytvořeno: 2. 3. 2012 Poslední aktualizace: 2. 3. 2012

Tímto bychom Vás chtěli informovat o řešení změn v maximální výši cen položek uvedených v rozpočtu projektu v rámci kapitoly 02 Hmotný a nehmotný majetek. Tato úprava projektu je v rámci 8. výzvy na rozdíl od podmínek ostatních výzev umožněna.

Nicméně vzhledem k nutnosti zohlednit výstupy hodnotícího procesu a zejména výsledek Výběrové komise, která posuzovala položky rozpočtu jednotlivě, nebude tato změna v současné době povolována.
 
Z tohoto důvodu bude požadováno, aby v zadávacích podmínkách byly položkové ceny přístrojů uváděny jako max. možné, ač to v současnosti nepatří mezi povinnosti stanovené Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace ani platnou Příručkou pro žadatele a příjemce.