Ukončené výzvy

Vytvořeno: 24. 5. 2010 Poslední aktualizace: 24. 5. 2010

Dne 22. července 2008 byl ukončen příjem žádostí do 1. výzvy IOP. Celkem bylo podáno 34 žádostí v celkové finanční výši 2,7 mld. Kč. Dne 22. ledna 2009 doporučila Výběrová komise IOP k financování celkem 24 projektů v celkové finanční výši 1,946 mld. Kč. Dokumenty, které se týkají 1. výzvy naleznete zde . Seznam projektů doporučených k financování naleznete v příloze č. 1.

Dne 21. září 2009 byl ukončen příjem žádostí do 2. výzvy 3.2b IOP. Ministerstvo zdravotnictví České republiky přijalo celkem 28 projektových žádostí v celkové finanční výši 934 mil. Kč. Dne 6. listopadu 2009 doporučila Výběrová komise IOP k financování celkem 21 projektů v celkové finanční výši 514 mil. Kč. Dokumenty, které se týkají 2. výzvy naleznete zde . Seznam projektů doporučených k financování naleznete v Příloze 2.

Dne 18. srpna 2009 byl ukončen příjem žádostí do 3. výzvy 3.2c IOP. Ministerstvo zdravotnictví České republiky přijalo celkem 16 projektových žádostí v celkové finanční výši 904 mil. Kč. Dne 23. září 2009 doporučila výběrová komise IOP k financování celkem 14 projektů v celkové výši 857 mil. Kč. Seznam projektů doporučených k financování viz. Příloha 3. Dokumenty, které se týkají 3. výzvy naleznete zde .

Dne 24. srpna 2009 byl ukončen příjem žádostí do 4. výzvy 3.2a IOP. Ministerstvo zdravotnictví České republiky přijalo celkem 5 projektových žádostí v celkové finanční výši 400 mil. Kč. Dne 23. září 2009 doporučila výběrová komise IOP k financování celkem 5 projektů v celkové výši 376 mil. Kč. Seznam projektů doporučených k financování viz. Příloha 4. Dokumenty, které se týkají 4. výzvy naleznete zde .

Dne 8. dubna 2010 byl ukončen příjem žádostí do 5. výzvy 3.2a IOP. Dne 21. 5. 2010 zasedala Výběrová komise pro 5. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí, NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 5. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování 26 projektů v celkové výši 1 686 980 410,95 Kč, z původních 28 zaregistrovaných. V příloze 5  je uveden Seznam doporučených projektů k financování pro 5. výzvu.

Dne 2. dubna 2010 byl ukončen příjem žádostí do 6. výzvy 3.2a IOP. Dne 21. 5. 2010 zasedala Výběrová komise pro 6. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí, NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 6. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování 1 projekt v celkové výši 205 100 000 Kč.  V příloze 6   je uveden doporučený projekt k financování pro 6. výzvu.

Dne 3. června 2010 byl ukončen příjem žádostí do 7. výzvy 3.2b IOP. Dne 29. 9. 2010 zasedala Výběrová komise pro 7. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 7. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování 18 projektů v celkové výši  439 902 313,60 Kč.  V příloze 7   je uveden Seznam doporučených projektů k financování pro 7. výzvu.

Dne 16. března 2011 byl ukončen příjem žádostí do 8. výzvy 3.2a IOP. Dne 30. 11. 2011 zasedala Výběrová komise pro 8. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 8. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování všech 31 projektů v celkové výši 1 059 680 745,40  Kč.   Dne 19.12.2011 rozhodla Porada vedení MZ ČR o uvolnění fiančních prostředků na všechny investiční akce.
 
Dne 17.  5. 2012 byl ukončen příjem žádostí do 9. výzvy 3.2c IOP a dne 10. 5. do 10. výzvy. Dne 27.  6. 2012 zasedala Výběrová komise pro 9. a 10. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 9. a 10. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování 6 projektů z 9. výzvy v celkové výši 127 704 832 Kč z 10. výzvy 15 projektů v celkové výši 228 272 762,20 Kč. Dne 23. 7. 2012 rozhodla Porada vedení MZ ČR o uvolnění finančních prostředků na všechny investiční akce.
Dne 8. října  2012 byl ukončen příjem žádostí do 11. výzvy 3.2b IOP. Dne 28. 11. 2012 zasedala Výběrová komise pro 11. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 11. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování všech 6 projektů v celkové výši 164 710 832,20 Kč. Dne 10.12.2012 rozhodla Porada vedení MZ ČR o uvolnění fiančních prostředků na všechny investiční akce.
 
Dne 4. ledna 2013 byl ukončen příjem žádostí do 12. výzvy 3.2c Integrovaného operačního programu (IOP). Dne 25. března 2013 zasedala Hodnotící komise IOP, ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR a odborných společností. Hodnotící komise rozhodla, že nedoporučuje k podpoře všech 5 předložených projektů, a to vždy z důvodu identifikace zásadních nedostatků a nesplnění minimálního bodového limitu v rámci hodnocení.

Dne 31. ledna 2013 byl ukončen příjem žádostí do 13. výzvy 3.2a IOP. V rámci výzvy bylo předloženo 13. Dne 23. 10. 2013 zasedala Výběrová komise pro 13. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 13. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování všech 13 projektů v celkové výši 282 856 932,26 Kč. Dne 5.11.2013 rozhodla Porada vedení MZ ČR o uvolnění finančních prostředků na schválené investiční akce.

Dne 6. června 2013 byl ukončen příjem žádostí do 14. výzvy 3.2a IOP. V rámci výzvy bylo předloženo 15 projektů. Dne 23. 10. 2013 zasedala Výběrová komise pro 14. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 14. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování 13 projektů v celkové výši 1 228 763 198,07 Kč, a dále doporučila jeden projekt jako náhradní. Dne 5.11.2013 rozhodla Porada vedení MZ ČR o uvolnění finančních prostředků na schválené investiční akce.

Dne 11. června 2013 byl ukončen příjem žádostí do 15. výzvy 3.2c IOP. V rámci výzvy byl předložen jeden projekt. Hodnotící komise rozhodla, že nedoporučuje k podpoře předložený projekt, a to z důvodu identifikace zásadních nedostatků a nesplnění minimálního bodového limitu v rámci hodnocení.

Dne 30. září 2013 byl ukončen příjem žádostí do 16. výzvy 3.2c IOP. V rámci výzvy byly předloženy, dne 20.11.2013 zasedala Výběrová komise pro 16. výzvu ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 16. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování 1 projekt v celkové výši 11 775 120 Kč, a dále jeden projekt nedoporučila. Dne 25.11.2013 rozhodla Porada vedení MZ ČR o uvolnění finančních prostředků na schválené investiční akce.
 

Dne 14. února 2014 byl ukončen příjem žádostí do 18. výzvy 3.2a IOP. V rámci výzvy byly předloženo 11 Žádostí o poskytnutí dotace, dne 28.4.2014 zasedala Výběrová komise pro 18. výzvu ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 18. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování 11 projektů v celkové výši 780 328 311,37 Kč. Dne 13.5.2014 a dále dne 27.5.2014 zasedala Porada vedení MZ ČR, která rozhodla o uvolnění finančních prostředků na schválené investiční akce.

 

Dne 14. března 2014 byl ukončen příjem žádostí do 17. výzvy 3.2c IOP. V rámci výzvy byly předloženo 8 Žádostí o poskytnutí dotace, dne 2. června 2014 zasedala Výběrová komise pro 17. výzvu ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 17. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování 8 projektů v celkové výši 134 320 906 Kč. Jeden z žadatelů o dotaci se ještě před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace rozhodl odstoupit od realizace projektu. Dne 9. prosince 2014 zasedala Porada vedení MZ ČR, která rozhodla o uvolnění finančních prostředků na schválené investiční akce v celkové výši 116 739 126 Kč.

Dne 20. února 2015 byl ukončen příjem žádostí do 19. výzvy 3.2a IOP. V rámci výzvy byly předloženo 19 Žádostí o poskytnutí dotace, dne 2. Dubna 2015 zasedala Výběrová komise pro 19. výzvu ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 19. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování všech 19 projektů v celkové výši 2 031 109 112 Kč. Dne 28.4.2014 zasedala Porada vedení MZ ČR, která rozhodla o uvolnění finančních prostředků na schválené investiční akce.

 

Přílohy