Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

2007 – 2013 IOP

Nejčastější dotazy

V této sekci naleznete nejčastější dotazy od žadatelů a příjemců dotace z oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. V případě jakýchkoli dalších dotazů se obracejte v době realizace na svého projektového manažera nebo […]

11. 6. 2010 Celý článek »

IOP – Výběrová řízení

 Aktuálně neprobíhá žádné výběrové řízení.

24. 11. 2009 Celý článek »

Základní informace

Integrovaný operační program představuje jeden z hlavních tématických operačních programů pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013. Je komplementární k ostatním připravovaným tématickým a regionálním operačním programům.

29. 1. 2008 Celý článek »

Služby v oblasti veřejného zdraví

Integrovaný operační program je zaměřen na podporu národních, systémových projektů. Tento aspekt se promítá i do oblasti intervence 3.2 Služby v obl..

21. 1. 2008 Celý článek »