Úhradová vyhláška 2024 a výkladová stanoviska

Vytvořeno: 3. 11. 2023 Poslední aktualizace: 15. 2. 2024

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024 – „Úhradová vyhláška 2024“ včetně odůvodnění – „Odůvodnění k ÚV 2024“. Vyhláška byla vydána ve Sbírce zákonů pod číslem č. 319/2023 Sb. (dostupné na webu).

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vykazování a úhradě výkonů intervence konziliárních týmů paliativní péče v nemocnicích bylo zveřejněno dne 8. ledna 2024 – „Stanovisko k ÚV 2024 č. 1 – vykazování konziliárních týmů paliativní péče“.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k úhradě péče mimo standardní ordinační dobu bylo zveřejněno dne 31. ledna 2024 – „Stanovisko k ÚV 2024 č. 2 – úhrada péče mimo standardní ordinační dobu“.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k bonifikaci nemocničních ambulancí za elektronický objednávkový systém bylo zveřejněno dne 15. února 2024 – „Stanovisko k ÚV 2024 č. 3 – elektronický objednávkový systém“.

Přílohy