Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo konferenci o trendech v evropském lékárenství 

Vytvořeno: 19. 3. 2019 Poslední aktualizace: 19. 3. 2019

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo v úterý 19. března v Nemocnici Na Homolce konferenci s mezinárodním přesahem k aktuálním trendům v evropském lékárenství. Konference přiblížila aktuálně diskutovaná témata v lékárenské péči, mezi která patří dostupnost léků, odměňování lékáren a Rx online. Akci, na které vystoupila více než desítka českých a zahraničních hostů, zahájil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Lékárenství je oblast, která byla mými předchůdci dlouho přehlížena. My jsme v minulém roce pozvali lékárníky k jednacímu stolu a začali se s nimi bavit o možných změnách. Podařilo se nám s pojišťovnami vyjednat peníze na podporu ohrožených lékáren na venkově, začali jsme řešit nedostupnost léků, připravovat emergentní systém objednávek léčiv a vytvořili pracovní skupinu pro lékárenství. Současně jsme si řekli, že uspořádáme velkou konferenci a nabídneme lékárníkům a odborné veřejnosti zahraniční zkušenosti. Pokud se totiž bavíme o nějakých změnách, je dobré se podívat, jak to může fungovat jinak a jinde,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Konference byla rozdělena do tří tematických bloků. První byl zaměřen na dostupnost léčiv a s tím související připravovaný emergentní systém objednávek léčiv, který pacientům nově přinese jistotu dodávky potřebného léku během dvou dnů do kterékoli lékárny v České republice. České Ministerstvo zdravotnictví se v tomto směru inspirovalo u slovenských kolegů. „Na Slovensku se tento model osvědčil. Na měsíční bázi dostáváme hlášení až na úroveň konkrétního balení léku a lékárny, která emergentní systém aktivovala. Takto detailní informace nám umožňují efektivně menežovat výpadky léků. Věřím, že systém spolehlivě zafunguje i v České republice a jsem rád, že jsem se mohl účastnit této odborné konference, která i pro mě byla přínosem,“ uvedl generální ředitel sekce farmacie a lékové politiky slovenského Ministerstva zdravotnictví Peter Musil, který přednesl jeden z prvních příspěvků. S mýty a fakty o nedostupnosti léků v ČR na něj navázala ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová: „Nejčastějšími důvody výpadků jsou v posledních letech problémy související s výrobním a dodavatelským procesem. V případě, že se jedná o potíže se surovinou – tedy s léčivou látkou pro výrobu daného léčivého přípravku, vypadnou s ní související léky nejen v České republice, ale třeba v celé Evropě. Z důvodu velmi omezeného počtu výrobců některých léčivých látek je mnohdy také dopad na větší počet výrobců. Některé substance se dokonce pro celý svět vyrábějí na jednom, maximálně dvou výrobních místech.“ Zkušenosti s nedostupností léčiv také doplnil z pohledu výrobce výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček a z pohledu distributora výkonný ředitel Asociace velkodistributorů léčiv Tomáš Votruba

Dalším tematickým blokem bylo odměňování lékáren, ve kterém zazněl příspěvek prezidenta České lékárnické komory Lubomíra Chudoby. Předpoklady pro změny v odměňování lékáren představil náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel: „Jsme otevřeni návrhům lékárníků na změny v odměňování lékárenské péče, ale jde o dlouhodobější diskuzi, jejímž výsledkem nesmí být zvyšování doplatků za léky pro pacienty a zvýšený finanční dopad na veřejné zdravotní pojištění.“ Téma odměňování uzavřel předseda Evropská federace síťových lékáren Daniel Horák.

Poslední tematický blok se zabýval elektronizací lékárenství a lékárenských služeb a zkušenostmi se zásilkovým výdejem léků, neboli Rx online. Otevřel ho prezident Evropské asociace zásilkových lékáren Max Müller: Léčebná péče plně integrovaná v plošně fungující síti znamená nejen budoucnost zdravotnictví, ale také zlepšení dostupnosti a souladu s léčebnými postupy a jejich dodržování. Toto je naším hlavním záměrem – přinášet lidem zdravější život ve stále vyšší kvalitě a nabízet špičkové služby po celé zemi. Ať už ve městech či v odlehlých oblastech, všude ve stejném standardu. To je naše vize a zároveň důvod, proč nám důvěřuje již více než 6 milionů aktivních klientů,“ uvedl Max Müller. Zazněly zde i příspěvky provozovatelů lékárenských internetových obchodů s léky Vladimíra Finsterleho a Petra Kasy. Odbornou část akce zakončil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, který vyzdvihl výhody a prokazatelné přínosy elektronického výdeje léků pro osoby se zdravotním postižením. A na závěr proběhla zajímavá panelová diskuze.

Celou konferencí provedl lékárník a provozovatel lékárenského informačního a podcastového portálu Apatykář Martin Dočkal. „Věřím, že si publikum z konference odneslo nové inspirativní myšlenky a české lékárenství bude mít o čem přemýšlet,“ dodal ministr Vojtěch.


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?