Ministerstvo podpoří specializačním vzděláváním nové dětské neurology

Vytvořeno: 22. 4. 2021 Poslední aktualizace: 22. 4. 2021

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů, do které se od 6. května 2021 do 31. října 2021 mohou hlásit zaměstnavatelé lékařů, kteří se plánují vzdělávat v oboru dětská neurologie. Výsledkem projektu je zvýšení dostupnosti péče v oblasti dětské neurologie, zvýšení počtu lékařů a zkrácení čekacích dob v ambulancích pro dětské neurologické pacienty.

 V případě schválení předložené žádosti budou jednotliví zaměstnavatelé podpořeni finanční dotací, která částečně pokryje náklady spojené se vzděláváním jejich zaměstnanců. Zaměstnavatelům budou částečně uhrazeny cestovní a mzdové výdaje a výdaje na jednotlivé vzdělávací aktivity.

Prostřednictvím projektu se aktuálně vzdělává 21 lékařů. Cílem vyhlašované výzvy je podpořit další lékaře, kteří se mohou dle svých individuálních vzdělávacích plánů účastnit vzdělávacích aktivit, a to jak teoretické výuky v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo na lékařských fakultách, tak povinné praxe v pěti vzdělávacích pracovištích – FN v Motole, Fakultní Thomayerova nemocnice, FN Brno, FN Ostrava a FN Plzeň.

Konkrétní podmínky jsou zveřejněny na webu MZ ČR. Termín zahájení příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 6. května 2021, termín ukončení příjmu žádostí je 31. října 2021.

Vzdělávání lékařů bude hrazeno z projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219, realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost – prioritní osa 2, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 


Odbor komunikace s veřejností
Jana Schillerová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?