Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Tiskopisy formulářů podle zákona o návykových látkách (vyhláška č. 53/2014 Sb.)

Vytvořeno: 3. 8. 2022 Poslední aktualizace: 27. 10. 2023
 • Tiskopis 1 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky; samostatná vnitřní strana žádosti
 • Tiskopis 2 – ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky (pouze změna odpovědné osoby)
 • Tiskopis 3 – ŽÁDOST O ZRUŠENÍ POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky
 • Tiskopis 4 – ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
 • Tiskopis 5 – ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
 • Tiskopis 6 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU návykových látek a přípravků
 • Tiskopis 7 – ODHAD DOVOZU / DODATEK K ODHADU DOVOZU návykových látek a přípravků; samostatná vnitřní strana odhadu
 • Tiskopis 8 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU návykových látek a přípravků
 • Tiskopis 9 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU MAKOVINY
 • Tiskopis 10 – ODHAD VÝROBY / DODATEK K ODHADU VÝROBY návykových látek a přípravků; samostatná vnitřní strana odhadu
 • Tiskopis 11 – MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU návykových látek a přípravků; samostatná vnitřní strana hlášení
 • Tiskopis 12 – MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU návykových látek a přípravků; samostatná vnitřní strana hlášení
 • Tiskopis 13 – ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU makoviny
 • Tiskopis 14 – ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU makoviny
 • Tiskopis 15 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – SOUHRN
 • Tiskopis 16 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ V TUZEMSKU
 • Tiskopis 17 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. II VÝDEJ ODBĚRATELŮM V TUZEMSKU (mimo lékáren)
 • Tiskopis 18 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. III DETAIL VÝROBY
 • Tiskopis 19 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. IV VÝDEJ VLASTNÍMU PODNIKU
 • Tiskopis 20 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. V DETAIL STAVŮ ZÁSOB
 • Tiskopis 21 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. VI ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ A PŘEBYTEČNÝCH A NEPOUŽITELNÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ
 • Tiskopis 22 – ODHAD PĚSTOVÁNÍ/ DODATEK K ODHADU PĚSTOVÁNÍ konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti
 • Tiskopis 23 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – SOUHRN
 • Tiskopis 24 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – Příloha SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ
 • Tiskopis 25 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – Příloha SOUHRNU č. II DETAIL PĚSTOVÁNÍ
 • Tiskopis 26 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – Příloha SOUHRNU č. III VÝDEJ ODBĚRATELŮM
 • Tiskopis 27 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – Příloha SOUHRNU č. IV DETAIL ZPRACOVÁNÍ
 • Tiskopis 28 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – Příloha SOUHRNU č. V DETAIL ZNEŠKODŇOVÁNÍ
 • Tiskopis 29 – OSETÉ PLOCHY A JEJICH ODHAD pěstování máku setého
 • Tiskopis 30 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování máku setého
 • Tiskopis 31 – OSETÉ PLOCHY A JEJICH ODHAD pěstování rostlin technického konopí
 • Tiskopis 32 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování rostlin technického konopí
 • Tiskopis 33 – OZNÁMENÍ O USTANOVENÍ DO FUNKCE ZÁSTUPCE ODPOVĚDNÉ OSOBY
 • Tiskopis 34 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU MAKOVINY
 • Tiskopis 35 – USTANOVENÍ DO FUNKCE ODPOVĚDNÉ OSOBY

Přílohy