Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2021

Vytvořeno: 18. 5. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

V souladu s § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, mají poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo,  povinnost vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo a dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 informovat o této skutečnosti Ministerstvo zdravotnictví nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení.

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat, a to na základě nově příchozích oznámení o vyhlášení výběrových řízení, zaslaných poskytovatelem zdravotních služeb.

 

Přiložené soubory obsahují následující informace:

  • počet přiznaných rezidenčních míst
  • termín vyhlášení výběrového řízení – začátek
  • termín pro podání přihlášek – konec
  • odkaz na webové stránky

 

Po úspěšném uskutečnění výběrového řízení, vyplní poskytovatel zdravotních služeb formulář o rezidentovi.

 

Dle ustanovení § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.  zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, neprojeví-li žádný účastník specializačního vzdělávání zájem o schválené rezidenční místo ve výběrovém řízení v I. kole, oznámí poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem tuto skutečnost ministerstvu a výběrové řízení zopakuje.

 

Vypracovaný formulář o vybraném rezidentovi zasílejte na e-mail: votrubova@ipvz.cz nebo datovou schránkou: ID DS: cf2uiwg

Přílohy