Seznam poskytovatelů s výčtem plným mocí – DŘ 2024

Vytvořeno: 26. 6. 2023 Poslední aktualizace: 26. 6. 2023

Dne 30. ledna 2023 proběhlo zahajovací jednání dohodovacího řízení k úhradám pro rok 2024. Podle §17c bodu (1) zákona č. 48/1997 Sb. ministerstvo zveřejňuje seznam Sdružení poskytovatelů s výčtem plných mocí, na základě kterých zastupují jednotlivé poskytovatele hrazených služeb při jednání o úhradách pro rok 2024.

Přílohy