Semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat

Vytvořeno: 16. 10. 2014 Poslední aktualizace: 16. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví pořádá ve dnech 30. 10. a 4. 11. 2014 semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a MGS pro Aktivitu II. Péče o děti v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014.

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 od 10:00 se seminář uskuteční v Praze na Ministerstvu zdravotnictví.

úterý 4. 11. 2014 od 10:00 se seminář uskuteční v Olomouci. Přesné místo konání semináře bude upřesněno.

Přihlášky na oba semináře zasílejte do pondělí 27. 10. 2014 na adresu tomas.hruza@mzcr.cz. Semináře se mohou zúčastnit dva zástupci za organizaci.