Semináře pro žadatele 11. a 12. výzvy 3.2 IOP, aktivity 3.2b, c

Vytvořeno: 24. 8. 2012 Poslední aktualizace: 24. 8. 2012

Dne 6. září 2012 pořádá odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR seminář pro žadatele ucházející se o podporu z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2  – Služby v oblasti veřejného zdraví, který je zaměřený na:

11. výzvu, aktivita: 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem;
 
12. výzvu, aktivita: 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče).

Více informací k semináři naleznete zde.