Semináře pro příjemce grantu sub-projektů v rámci malých grantových schémat Programu CZ 11

Vytvořeno: 1. 4. 2015 Poslední aktualizace: 1. 4. 2015

Ministerstvo zdravotnictví pořádá ve dnech 13. 4. a 15. 4. 2015 semináře pro konečné příjemce grantu sub-projektů realizovaných v rámci MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a MGS pro Aktivitu II. Péče o děti, v Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014. Na seminář jsou pozváni zástupci příjemců všech doporučených sub-projektů.

Prvním termínem konání semináře je pondělí 13. 4. 2015 od 11:00 v Praze na Ministerstvu zdravotnictví (Palackého nám. 4) v místnosti 281.

Druhým termínem konání semináře je středa 15. 4. 2015 od 11:00 rovněž v Praze na Ministerstvu zdravotnictví (Palackého nám. 4) v místnosti 281.

Přihlášky na jeden z termínů zasílejte do pátku 10. 4. 2015 na adresu petr.cermak@mzcr.cz. Semináře se mohou zúčastnit dva zástupci za organizaci. Podrobný program semináře naleznete v příloze.

Přílohy

Typ souboru: doc
program.doc (261,50 KB)