Seminář pro příjemce grantu sub-projektů MGS – Doplňková výzva

Vytvořeno: 27. 7. 2015 Poslední aktualizace: 27. 7. 2015

Ministerstvo zdravotnictví pořádá dne 5. 8. 2015 seminář pro konečné příjemce grantu sub-projektů realizovaných v rámci MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a MGS pro Aktivitu II. Péče o děti, v Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014. Důvodem uskutečnění semináře je plánované vyhlášení doplňkové výzvy k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity v sub-projektech. Žádosti o doplňkové aktivity by měly být zaměřeny na podporu a rozšíření stávajících projektových cílů a měly by přispět k dosažení celkového cíle programu CZ11. Více informací se dozvíte na semináři.

Na seminář jsou pozváni zástupci příjemců všech doporučených sub-projektů. V případě Vašeho zájmu potvrďte Vaši účast Mgr. Tomáši Hrůzovi, e-mail: tomas.hruza@mzcr.cz.