Publicita projektů

Vytvořeno: 24. 6. 2013 Poslední aktualizace: 24. 6. 2013

Při realizaci projektů s finančním přispěním z Evropské unie je třeba pamatovat na dodržení podmínek spojených s povinnou publicitou.

Jedná se například o uvádění informace, že projekt byl financován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj a uvádění symbolu IOP, Evropské unie a Ministerstva zdravotnictví, dále uvádění odkazu na Evropskou unii a prohlášení „Šance pro Váš rozvoj“ a v neposlední řadě i zmínění názvu projektu včetně uvedení slova „projekt“, např. „Projekt „Modernizace přístrojového vybavení XY“.

Nejvýznamnějším nástrojem pro informování veřejnosti jsou webové stránky, tisk, pamětní desky či velkoplošné reklamní panely.

Podrobné pokyny a pravidla pro dodržování publicity jsou uvedeny v Příručkách pro žadatele a příjemce, aktuálních pro každou výzvu.

Loga pro potřeby publicity ke stažení

Ministerstvo zdravotnictví připravilo kombinace log „IOP, Evropské unie a Ministerstva zdravotnictví“, které mohou využívat příjemci pro potřeby publicity v rámci svých projektů.

Příloha 1 obsahuje balíčky kombinací symbolů IOP, EU a MZd a případně dalších hesel („Evropská unie“, „Šance pro Váš rozvoj“ a „Evropský fond pro regionální rozvoj“) vyhotovené podle stanovených pravidel Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zdravotnictví. Loga jsou určena k přímému použití, žádné jiné úpravy (kromě proporcionálního zvětšování či případnému zmenšování – dle pravidel) nejsou možná.

Kombinace symbolů jsou rozděleny prostřednictvím dvou základních variant (horizontální a vertikální) do formátu *.jpg a do vektorového formátu *.eps. Jednotlivé balíčky symbolů obsahují dále barevnou, černobílou a šedou variantu daných symbolů. Hlavní odlišnost mezi vertikálními i horizontálními logy je ve způsobu použití loga Ministerstva zdravotnictví; horizontální varianty se dále rozdělují na ty, které obsahují pouze symboly IOP, EU a MZd a ty, které navíc ještě obsahují další hesla.

Vzory stálých vysvětlujících tabulek (pamětních desek)

Ministerstvo zdravotnictví dále připravilo vzory stálých vysvětlujících tabulek, které je příjemce povinen umístit nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu na viditelném místě.

Rozměry tabulky by měly odpovídat významu projektu, vždy však musí být zaručena viditelnost a čitelnost textu a symbolů. Minimální velikost doporučujeme 300 x 400 mm (takto jsou i tabulky připravené). Tabulka musí být vyhotovena z materiálu trvalé hodnoty (např. kov). V případě vyrývání tabulky do materiálu, je nutné, aby hvězdičky na vlajce EU byly vystouplé, tj. aby byla vyryta plocha vlajky.

Přílohy ke stažení:

Tabulky jak v černobílé tak v barevné variantě ve formátu „.pub“, – viz. Příloha 2.

Soubor 3 černobílých tabulek ve formátu „.doc“, – viz Příloha 3.

Soubor 3 barevných tabulek ve formátu „.doc“,  – viz Příloha 4.

Případné nejasnosti prosím konzultujte s Vašim projektovým manažerem nebo komunikačním pracovníkem EF (Mgr. Pavel Kysilka, tel: 224 972 365, pavel.kysilka@mzcr.cz  ).

 

Přílohy