Propagační materiály Programu dobrovolnictví ve zdravotních službách

Vytvořeno: 12. 4. 2022 Poslední aktualizace: 18. 10. 2023

Níže naleznete PR materiály k propagaci projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517.

 

Přílohy