Prodloužení ukončení příjmu žádostí 12. výzvy 3.2 IOP pro aktivitu 3.2c

Vytvořeno: 10. 9. 2012 Poslední aktualizace: 10. 9. 2012

V souvislosti s dvanáctou výzvou pro aktivitu 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče), oznamuje Ministerstvo zdravotnictví prodloužení termínu odevzdání žádostí do 15. listopadu 2012 – 12.00 hod. Příjem žádostí bude probíhat v pracovní dny od 8 do 15 hodin.