Prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do výzev pro malá grantová schémata Aktivity I. Psychiatrická péče a Aktivity II. Péče o děti

Vytvořeno: 21. 11. 2014 Poslední aktualizace: 21. 11. 2014

Z důvodu  zefektivnění čerpání finančních prostředků z Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014 byla prodloužena lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do výzev pro malá grantová schémata Aktivity I. Psychiatrická péče a Aktivity II. Péče o děti do 30. prosince 2014 do 13:00.

Aktualizovaný text Výzvy pro malé grantové schéma Aktivity I. Psychiatrická péče naleznete zde.

Aktualizovaný text Výzvy pro malé grantové schéma Aktivity II. Péče o děti naleznete zde.