Pozvánka na konference v Miláně a Bruselu pro Konečné příjemce Programu CZ11

Vytvořeno: 27. 5. 2015 Poslední aktualizace: 27. 5. 2015

Koneční příjemci grantů v Programu CZ11 ,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví‘‘ mají možnost zažádat v rámci Bilaterální spolupráce na programové úrovni – opatření „B“ o účast na konferenci v Miláně a/nebo Bruselu.

Dne 23. června 2015 proběhne v Bruselu konference na téma ,,Zlepšování psychického zdraví mladých lidí v Evropě: Transformace života, posilování prevence‘‘.

Ve dnech 14.-17. října 2015 se v Miláně uskuteční konference na téma ,,Zdraví v Evropě – od globálních k lokálním politikám, metodám a praxi‘‘. V rámci konference se uskuteční ,,Workshop‘‘ věnovaný EHP a Norským fondům, kde budou prezentovány výsledky a plány implementovaných projektů. Účastníci konference by měli tímto možnost prezentovat své projekty a s ostatními experty sdílet dobrou praxi.

Bližší informace o obou konferencích včetně oficiálních pozvánek lze nalézt na následujícím odkazu:

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-aktuality/2015/pozvanka-na-konference-v-milane-a-brusel-1926