Porada vedení MZd přijala dokument zpřesňující Příkaz ministra č. 11/2011 Protikorupční strategie pro přímo řízené organizace

Vytvořeno: 16. 8. 2011 Poslední aktualizace: 16. 8. 2011

Vzhledemk obecnému charakteru Příkazu ministra č. 11/2011 Protikorupční strategie pro přímo řízené organizace (viz Příloha č. 1) přijala Porada vedení Ministerstva zdravotnictví dokument Upřesnění k příkazu ministra č. 11/2011 Protikorupční strategie pro přímo řízené organizace (viz Příloha č. 2), který podává zpřesňující výklad jednotlivých ustanovení tohoto Příkazu. Podle tohoto postupu bude odbor evropských fondů kontrolovat jednotlivá zadávací řízení v rámci realizace projektů oblasti intervence 3.2 IOP a to v zájmu zachování rovného přístupu i u příjemců, kteří nejsou přímo řízenými organizacemi Ministerstva zdravotnictví.

Přílohy