Pátá zpráva o aktivitách Nursing Now v ČR

Vytvořeno: 21. 12. 2020 Poslední aktualizace: 7. 1. 2021

20. 12. 2020

 

Vážení čtenáři,

Jako koordinátorka kampaně Nursing Now Vám předkládám pátou oficiální zprávu o aktivitách, které byly realizovány nejen v průběhu roku 2020 v České republice, a to tak, aby naplnily celkové cíle kampaně. Některé z nich mají své kořeny již v dřívější době a v letošním roce teprve dobíhaly. Věřím však, že jejich ucelený přehled Vám poskytne na sesterskou profesi i jiný úhel pohledu, než jak je s ní spjatá krize v souvislosti s onemocněním COVID-19 a jejímž úkolem je především péče o nemocné s touto diagnózou.

Globální kampaň Nursing Now (NN) za účelem zlepšení zdraví populace a zvýšení společenského statutu ošetřovatelství odstartovala v roce 2018. Patronkou kampaně se již v počátcích stala Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, jejíž cílem bylo touto formou vyjádřit poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají. Česká republika se ke hnutí Nursing Now připojila v dubnu 2019. Cílem kampaně Nursing Now v České republice v rámci plnění předdefinovaných cílů je především zvýšení prestiže sester, podpora jejich vlivu a maximalizování jejich přínosu pro společnost, včetně zaměření se na jejich pracovní podmínky a životní styl, ale i na motivaci budoucích pracovníků a udržení zkušených sester v oboru. Patrony Nursing Now ČR jsou Štefan Margita a Hana Zagorová, partnery pak Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických povolání, Česká asociace sester, Ministerstvo zdravotnictví, Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.

V rámci kampaně byla po celé České republice vykonána řada aktivit. Všem, kteří se na nich podíleli, patří velké poděkování. V květnu roku 2020, na počest 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florance Nightingale, měla kampaň vyvrcholit a připomenout Rok sester a porodních asistentek vyhlášený Výkonnou radou Světové zdravotnické organizace. Rozhodnutím vedení kampaně byl však vzhledem k probíhající pandemii projekt NN prodloužen až do roku 2021. Od ledna 2021 však odpovědnost za databázi skupin přebírá Mezinárodní rada sester (ICN) a Česká republika se rozhodla v těchto aktivitách dále pokračovat.

Závěrem bych chtěla poděkovat i všem, kteří přispěli svými reporty ke vzniku této zprávy, stejně jako všem sestrám za jejich obětavou práci. Pevně věřím, že komplexní přehled aktivit alespoň zčásti připomene akce s kampaní spjaté, přispěje k důstojné prezentaci sesterského povolání a upozorní na důležitost profese sestry.

Mgr. Daniela Bartoníčková

 

Odhalení Srdce z bílého mramoru – daru pro sestry z FN Plzeň (6. října 2020). Na fotografii zleva: Mgr. Simona Šípová, Mgr. Nina Müllerová, Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

 

Přílohy