Nursing Now

Pátá zpráva o aktivitách Nursing Now v ČR

Pátá zpráva o aktivitách Nursing Now v ČR

V rámci kampaně byla po celé České republice vykonána řada aktivit. Všem, kteří se na nich podíleli, patří velké poděkování. (20.12.2020)

21. 12. 2020 Celý článek »

Čtvrtá zpráva o aktivitách Nursing Now v ČR

Čtvrtá zpráva o aktivitách Nursing Now v ČR

Coronavirus sice poněkud zastínil kampaň Nursing Now, ale vrhnul plné světlo na význam a přínos zdravotníků, včetně sester a dalšího personálu pro naši společnost. (4.4.2020)

4. 4. 2020 Celý článek »

Druhá zpráva o aktivitách Nursing Now v ČR

Druhá zpráva o aktivitách Nursing Now v ČR

Skupina zdravotníků organizující kampaň Nursing Now ČR momentálně pracuje na plnění původně nastavených cílů. (20.10.2019)

20. 10. 2019 Celý článek »

První zpráva o aktivitách Nursing Now v ČR

První zpráva o aktivitách Nursing Now v ČR

Celosvětová akce k posílení prestiže a vlivu sester Nursing Now odstartovala v České republice v dubnu 2019. Nyní přinášíme první zprávu o uskutečněných a plánovaných aktivitách. (1.7.2019)

1. 7. 2019 Celý článek »

Česko se připojuje k mezinárodní kampani Nursing Now

Česko se připojuje k mezinárodní kampani Nursing Now

Cílem kampaně je zvýšit prestiž profese sester, zlepšit jejich pracovní podmínky, udržet zkušené sestry u této profese a v neposlední řadě také přilákat nové studenty do oborů ošetřovatelství. 

9. 5. 2019 Celý článek »