Ocenění náměstkyň a dalších za mimořádný přínos v ošetřovatelství při zvládání pandemie SARS-CoV-2

Vytvořeno: 27. 9. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA dne 24.9.2021 poděkovali a ocenili pamětním diplomem vybrané náměstkyně/ředitelky ošetřovatelské péče, hlavní sestry, zdravotnické pracovníky, Asociaci vysokoškolských vzdělavatelů NLZP a Asociaci středních zdravotnických škol za mimořádný přínos v oboru ošetřovatelství při zvládání pandemie SARS-CoV-2.

 

Všem oceněným blahopřejeme!

 

 

Přílohy