Obecné dokumenty

Vytvořeno: 5. 10. 2011 Poslední aktualizace: 5. 10. 2011

Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU – CZ

Framework Agreement between the Government of the Czech Republic and the Swiss Federal Council concerning the implementation of the SWISS -CZECH Cooperation Programme – EN
 
Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce

Přílohy